Aktualita pre členov Spolku košických filatelistov:
Na výmennom stretnutí 19. mája 2024 o 10:00 hod. sa bude konať
výročná členská schôdza SKF.
Vitajte na stránkach www.filatelia-kosice.eu!

Nájdete tu odborné informácie a ponuku filatelistického materiálu z Československa 1945-1992, Slovenska od r. 1993 a Českej republiky. Na predaj ponúkame aj odbornú literatúru. Pre návštevníkov búrz uverejňujeme kalendár zberateľských podujatí na východnom Slovensku.

Vaše pripomienky, nálezy a objednávky prosím posielajte elektronickou poštou na adresu: filatelia-kosice@pobox.sk

Založené 13. januára 2016. Administrátor:  Ing. Miroslav Gerec