Odborné informácie - Slovensko od r. 1993

Dátum poslednej aktualizácie: 11. 02. 2024

Špecializované katalógy poštových známok (M. Gerec)
Slovensko 1993 Slovensko 1994 Slovensko 1995 Slovensko 1996 Slovensko 1997
Slovensko 1998 Slovensko 1999 Slovensko 2000 Slovensko 2001 Slovensko 2002
Slovensko 2003 Slovensko 2004 Slovensko 2005 Slovensko 2006 Slovensko 2007
Slovensko 2008 Slovensko 2009 Slovensko 2010 Slovensko 2011 Slovensko 2012
Slovensko 2013 Slovensko 2014 Slovensko 2015 Slovensko 2016 Slovensko 2017
Slovensko 2018 Slovensko 2019 Slovensko 2020 Slovensko 2021 Slovensko 2022
Slovensko 2023 Slovensko 2024 Slovensko 2025    

 

Fotografie z poštového múzea

 

"Prehľad personalizovaných známok" (R. Šulej)
personalizované_známky_textový_popis_2023_10_11
personalizované_známky_obrázky_2022_01_02a  personalizované_známky_obrázky_2022_01_02b
personalizované_známky_obrázky_2022_01_02c  personalizované_známky_obrázky_2022_01_02d
personalizované_známky_obrázky_2022_01_06  personalizované_známky_obrázky_2022_01_19
personalizované_známky_obrázky_2022_03_19  personalizované_známky_obrázky_2022_06_15
personalizované_známky_obrázky_2022_09_12
personalizované_známky_obrázky_2022_10_28
personalizované_známky_obrázky_2023_01_27
personalizované_známky_obrázky_2023_03_07
personalizované_známky_obrázky_2023_07_14
personalizované_známky_obrázky_2023_10_11

 

"Katalóg doskových vád a chýb na známkach Slovenskej republiky 1993 -2000" (M. Kulich)
Kulich_SR_1993 Kulich_SR_1994 Kulich_SR_1995 Kulich_SR_1996 Kulich_SR_1997
Kulich_SR_1998 Kulich_SR_1999 Kulich_SR_2000
úvod_legenda_obsah aerogramy perforácie adresy_poznámky  

 

Bibliografie, vestníky
Gerec, M.: Bibliografia filatelistických článkov SR od r. 1993
Gerec, M.: Bibliografia vestníkov Slovenskej pošty od r. 1993
Gerec, M.: Bibliografia spravodajcov ministerstva od r. 1993
Vestník/Spravodajca MDV SR (MDPT SR) [www.mindop.sk]

 

Známková tvorba a emisné plány
Smernica č. 6/94 MDSV SR o vydávaní poštových známok a poštových celín a o výkone štátneho dozoru v tejto činnosti [Spravodajca MDSV SR č. 6-7/1994, op. 1]
Príkaz č. 3 ministra dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky z
1. júla 1994 na prideľovanie poštových cenín pre účely ich posudzovania, schvaľovania a pre účely
štátnej reprezentácie v pôsobnosti Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác
[Spravodajca MDSV SR č. 9-10/1994, op. 38]
Stratégia vydávania poštových známok do roku 2023 [www.mindop.sk]
Známková tvorba, emisné plány MDV SR (MDPT SR) [www.mindop.sk]
Emisné plány Slovenskej pošty [www.pofis.sk]

 

Informácie o poštových pečiatkach
Gerec, M.: Ručné denné pečiatky bez PSČ používané po 1.1.1993 (doplnené 26.2.2023)
Gerec, M.: Poštovne, poštové strediská, Pošty Partner od 1.1.1993

 

Skartované korunové poštové ceniny
Zákon 659/2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike [www.zbierka.sk]
Slovenská pošta stiahla 2,5 milióna poštových známok 26.11.2009 [www.aktualne.sk]
Skartovacie protokoly
Zoznam skartovaných cenín

 

Prehľady dátumov tlače poštových známok
Gerec, M.: Dátumy tlače SR od r. 1993 - korunová mena
Gerec, M.: Dátumy tlače SR od r. 1993 - eurová mena
Gerec, M.: Dátumy tlače výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" [www.postoveznamky.sk]

 

Odborné články
Gerec, M.: Slovenská známková tvorba a služby Slovenskej pošty z pohľadu zberateľa I. [www.infofila.cz]
Gerec, M.: Slovenská známková tvorba a služby Slovenskej pošty z pohľadu zberateľa II. [www.infofila.cz]
Gerec, M.: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha [www.infofila.cz]
Gerec, M.: Odchýlka perforácie známky č. 496 "Blahorečenie Jána Pavla II" [www.slovenskafilatelia.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (I.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (II.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (III.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (IV.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (V.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (VI.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (VII.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (VIII.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (IX.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (X.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XI.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XII.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XIII.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XIV.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Zaujímavosti výplatných známok "Kultúrne dedičstvo Slovenska" (XV.) [www.postoveznamky.sk]
Gerec, M.: Špecializácia známky č. 583 "Veľká noc 2015" 0,45 €
Gerec, M.: "Spolkový dom v Skalici" 1,50 €, č. 601 - dvojnásobná tlač nie je falzifikát
Gerec, M.: "Oddeľovanie nových slovenských známok" [aktualizovaný článok z katalógu výstavy Nitrafila 2013]
Gerec, M.: "Blesky" a "čiara" - sú to chyby doskové alebo výrobné?
Butko,V.: Výrobné chyby a doskové chyby s kombináciou papiera
Gerec, M.: "Falzifikáty poštového lístka CDV 32 "Bratislava" 4 Sk na škodu pošty"
Šulej, R.: "Výseky slovenských samolepiacich známok"
Gerec, M.: "Perforácia známok tlačených v Tiskárně Hradištko"
Gerec, M.: "Opravme si v katalógu... odchýlky perforácie známok č. 496 'Blahorečenie Jána Pavla II.' a č. 570 'Andrej Hlinka' " [www.slovenskafilatelia.sk]
Šulej, R.: "Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok"
Gerec, M.: "Hypotetická TF 'Spoločného slovensko-slovinského vydania č. 680-681' " - doplnené 18.12.2019
Gerec, M.: "Dva typy výplatnej automatovej známky 'Slovenská pošta' " [článok z časopisu Zberateľ 2002/10]
Šulej, R.: "Meranie veľkosti priemerov perforačných otvorov (1. časť) na príklade známky Pof. CS 2944"
 

Návrat hore